Szanowni Państwo!

Aby rozwijać lekk± atletykę w Kielcach i regionie, zapewnić lepsze warunki do rozwoju talentu naszym zawodnikom, potrzebujemy wsparcia finansowego. Liczy się dla nas każda złotówka. Kielecki Klub Lekkoatletyczny jest organizacj± pożytku publicznego. Przy rozliczaniu się z Urzędem Skarbowym można nam przekazać 1 procent od podatku. W 2008 roku otrzymali¶my t± drog± prawie 5 tys. zł. Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy! I prosimy o pomoc także w 2009 roku.

Przy wypełnianiu PIT-u wystarczy w dziale "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OOP)" w rubrykę "Nazwa OOP" wpisać: Kielecki Klub Lekkoatletyczny, a w rubrykę "Numer KRS": 0000250831 oraz wyliczon± kwotę 1 proc. od podatku.


Kielecki Klub Lekkoatletyczny