Pchnięcie Kulą
Pierwszą wzmiankę o tej konkurencji można znaleźć u Homera, gdzie żołnierze biorący udział w walkach o Troję urządzali zawody w rzucie skałą. W XVI wieku Król Henry VIII sprawdzał męstwo swoich żołnierzy urządzjąc zawody w rzucie młotem, a w XVII wieku Angielscy żolnierze urządzali zawody w rzucie kulą armatnią. Reguły konkurencji zostały pierwszy raz ustanowione w 1860 roku, kiedy rzut był wykonywany z kwadratu o bokach siedmiu stóp (2.13m). Kwadrat został w 1906 roku zastąpiony przez koło o średnicy siedmiu stóp. Waga kuli została ustalona na 16 funtow (7.257 kg). Zgięcie ręki rzucającego zostało zniesione jako zbyt niebezpieczne, natomiast zawodnicy mieli trzymac kulę w ręce przy szyi, przed wypuszczeniem jej. Odskok w kole został wprowadzony w USA w 1876 roku.
W 1951 roku Parry O'Brien (USA) stworzył nowš technikę. Ze startowej pozycji zwróconej do tyłu koła, O'Brien obracał się o 180 stopni, by obrócić się dookoła koła przed finałowym wypuszczeniem kuli. To pomogło mu zdobyć plamę pierwszeństwa w pokonaniu odległości 18m (i wreszcie 19m). W 1976 Alexander Barychnikov wprowadził rotacyjną technikę, podobną do tej stosowanej w rzucie dyskiem, która stała się najpopularniejsza.
Kobiece zawody pchnięcia kulą (4 kg) były rozegrane pierwszy raz we Francji w 1917 roku. Pierwszy światowy rekord IAAF datuje się na 1934 rok, co spowodowało debiut na igrzyskach olimpijskich w 1948 roku. Do 1927 roku kobiety współzawodniczyły w rzucie kulą ważącą 8 funtów i 5 kg.


Copyright (c) 1998 Wojciech Habdas.All rights reserved.
All photographs (c) 1998.