MenuPowstanie KKL

Kielecki Klub Lekkoatletyczny, który przejął zawodników startujących poprzednio w Budowlanych, założony został 11 grudnia 2004 roku. 10 stycznia odbyło się jego pierwsze walne zebranie, podczas którego wybrano zarząd i komisję rewizyjną.

Logo i flagę KKL wykonała Katarzyna Dziuba, studentka lódzkiej ASP. Jej ojciec Edward jest działaczem w klubie, a młodszy brat Tomasz początkującym płotkarzem.Kielecki Klub Lekkoatletyczny:
ul. Boczna 15, 25-043 Kielce
tel. (041) 362 91 16, fax. (041) 361 42 58
Zarząd KKL wybrany 19 marca 2009


Prezes Jan Mochocki
Wiceprezes Mariusz Skuta
Sekretarz Tomasz Wieczorek
Skarbnik Krzysztof Jóźwik
Członek Zarządu Mirosława Sarna


Komisja rewizyjna KKL


Przewodniczący Zbigniew Jędrzejczyk
Członek komisji Marta Radzimirska
Członek komisji Andrzej Żeleźnikow


Trenerzy KKL


Grzegorz Furmanek
Zdzisław Furmanek
Adam Jóźwik
Krzysztof Jóźwik
Andrzej Żeleźnikow
Waldemar Możdżonek
Wojciech Podsiadło
Mirosława Sarna
Mariusz SkutaARCHIWUM


Zarząd KKL do roku 2009


Prezes Jan Kędracki
Wiceprezes Jan Mochocki
Wiceprezes Krzysztof Solecki
Sekretarz Mariusz Skuta
Skarbnik Krzysztof Król
Członek Zarządu Mirosława Sarna
Członek Zarządu Edward Dziuba


Komisja rewizyjna KKL


Przewodniczący Artur Sabat
Członek komisji Zbigniew Jędrzejczyk
Członek komisji Ryszard Niezabitowski


Copyright (c) 1998-2008 Wojciech Habdas. All rights reserved.
All photographs (c) 1998-2008.