Menu

Pakiet promocyjny dla Sponsorów i Reklamodawców

1. Sponsor może w czasie trwania imprez sportowych organizowanych przez Kielecki Klub Lekkoatletyczny w Kielcach realizować swoje cele marketingowe poprzez:
-organizowanie w czasie zawodów imprez towarzyszących, sprzedaży swoich produktów i usług, uruchomienia punktu informacyjnego, prezentacji oraz promowania swojej działalności
-zamieszczenie informacji o swojej działalności w biuletynie klubowym
-reklama foniczna - prezentacja tekstów reklamowych przez spikera

2. Przedstawiciele sponsora mogą uczestniczyć w imprezach towarzyszących:
-konferencje prasowe
-spotkania

3. Ekzpozycja promocyjna udostępniona Sponsorom na Stadionie MOSiR Kielce:
-logo umieszczane na numerach startowych
-reklama umieszczona wzdłuż ogrodzeń ochronnych
-reklama umiszczana w miejscu rozgrywania konkurencji
-tablica reklamowa na konstrukcji tablicy wyników
-flagi reklamowe na masztach na koronie stadionu
-logo na podium
-tablice reklamowe przy podium
-logo na plakatach informacyjnych

4. Umieszczenie logo sponsora na specjalnej stronie WWW, oraz odnośnika do strony WWW sponsora, jeśli taką posiada

5. Inne:
-organizowanie na obiekcie imprez sportowo - rekreacyjnych i jubileuszowych.

Nasi Sponsorzy i Darczyńcy:

Urząd Miasta w Kielcach
Fart
Fart
Wodociągi Kieleckie
Wojciech Wieczorek, prezes PDiUBR "DUBR" w Kielcach
Exbud-Skanska

MOSiR Kielce

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Kielcach
Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych
Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni
w Kielcach
Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Supon
complex

| Index | Przewodnik | Photo Gallery | Rezultaty | Kalendarz | Hotel | Sponsor |
Copyright (c) 2003-2008 Wojciech Habdas. All rights reserved.
All photographs (c) 2003-2008.