Agnieszka Wrona najwyżej w Polsce

Agnieszka Wrona z KKL Kielce okazała się najlepsza w skoku o tyczce podczas lekkoatletycznych mistrzostw Polski AZS w Łodzi. W pierwszej próbie pokonała wysokość 4,20 m, co jest najlepszym wynikiem w tym sezonie w Polsce, równym jej rekordowi województwa ustanowionemu w lutym w hali. Swój najlepszy rezultat ze stadionu z lata ubiegłego roku Agnieszka poprawiła o 5 cm. W łódzkich zawodach w Łodzi startowała poza konkursem, ponieważ już skończyła studia. Akademickie mistrzostwo Polski zdobyła druga w konkursie Joanna Michalska z Bydgoszczy, która pokonała wysokość 4 m.