75 lat temu powstał Kielecki Okręgowy Związek Lekkoatletyczny

11 kwietnia 1945 roku na zebraniu w Domu Kultury i Sztuki w Kielcach (dziś Wojewódzki Dom Kultury) powstał Kielecki Okręgowy Związek Lekko-Atletyczny (tak wówczas pisano). Wraz z utworzonymi równocześnie związkami piłki nożnej, gier sportowych (piłka ręczna, siatkówka i koszykówka) oraz bokserskim wchodził w skład Okręgowego Związku Związków Sportowych.

Obchody 50-lecia KOZLA w 1995 r. Na zdjęciu trenerzy, na pierwszym planie Bogdan Winiarski, od prawej Edmund Sarna (tyłem), Mariusz Brzozowicz, Witold Fitas, Lech Krakowiak i Krzysztof Woliński

Przewodniczącym KOZLA został Wacław Wilczyński, a jego zastępcą Zygmunt Florczyk. Nie mamy bliższych informacji o tym pierwszym działaczu i jego związkach z lekkoatletyką. Florczyk natomiast należał do czołowych zawodników kieleckich przed wojną. Jako gimnazjalista  startował w barwach KS Rejak, później w MKS i WKS, a po wojnie w Tęczy. Był bardzo wszechstronny, odnosił sukcesy także w piłce nożnej, hokeju, siatkówce i tenisie stołowym. Zmarł w 1999 roku w wieku 81 lat.

W pierwszych latach działalności kadencje zarządu OZLA były roczne. W latach 1946-47 szefował mu Józef Bobiński (1907-1988). To znany łódzki lekkoatleta, mistrz Polski z 1928 roku w rzucie oszczepem oburącz i rekordzista naszego kraju w tej konkurencji (91,31 m w 1931 r.).  Podczas okupacji musiał uciekać z Łodzi, walczył w ZWZ-AK na Kielecczyźnie i zamieszkał w Kielcach. Po wojnie szkolił lekkoatletów Lechii, jego wychowankami byli m.in. reprezentanci Polski Stanisław BrzozowskiStanisław Kowal. Sam Bobiński także jeszcze startował, należąc do czołówki polskich zawodników. Jako zawodnik do końca był wierny barwom ŁKS Łódź, który reprezentował od drugiej połowy lat 20.

W 1948 roku prezesem KOZLA został Józef Młynarski, jeden z inicjatorów powstania trzy lata wcześniej związków sportowych w Kielcach trzy lata wcześniej. To on otwierał wspomniane zebranie założycielskie 11 kwietnia 1945 roku z ramienia Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy oraz jako przedstawiciel Związku Zawodowego Kolejarzy. Został wtedy przewodniczącym Kieleckiego Okręgowego Związku Gier Sportowych oraz Okręgowego Związku Związków Sportowych.

W 1949 roku na czele KOZLA znów stanął Józef Bobiński, a w 1950 Jan Budźko (1905-1991). Przed wojną był bramkarzem drużyny Strzelca Kielce, po wojnie sędzią i działaczem piłkarskim, przez 17 lat prezesem Kieleckiego OZPN. Nie wiemy, dlaczego powierzono mu szefowanie związkowi lekkoatletycznemu.

Władysław Twarowski

W następnych sześciu latach działalność okręgowych związków była zawieszona, a sport całkowicie podporządkowany administracji państwowej. Dla poszczególnych dyscyplin utworzono sekcje w Wojewódzkim Komitecie Kultury Fizycznej. Przewodniczącym lekkoatletycznej był w tym okresie Władysław Twarowski (1910-1988). Należał do zaangażowanych działaczy i sędziów, jako jeden z nielicznych w okręgu posiadał klasę międzynarodową. Prezesował też blisko rok Kieleckiemu OZLA po tym, jak po decyzji plenarnego zebrania PZLA z 5 stycznia 1957 roku wznowił działalność. Jego tymczasowym zarządem zostało kierownictwo zlikwidowanej sekcji lekkoatletycznej WKKF.

Pierwszy zjazd reaktywowanego OZLA odbył się w Kielcach 24 listopada 1957 roku. Ponieważ stolica województwa niewiele wówczas znaczyła w tej dziedzinie sportu, zdecydowano jego siedzibę zlokalizować w Skarżysku-Kamiennej, najsilniejszym wówczas ośrodku lekkoatletycznym na Kielecczyźnie. Skarżyscy działacze stanowili też trzon zarządu związku. Prezesem został wybrany Władysław Skoczek. Był m.in. prezesem PSS „Społem” w Skarżysku i sędzią międzynarodowym, a przed wojną najlepszym sprinterem Granatu (100 m biegał w 11,7 s, 200 m w 24,1 s).

Skoczek był wybierany na prezesa jeszcze dwukrotnie – w listopadzie 1960 i w marcu 1963 roku. Jego następcą dwa lata później został Tadeusz Gromski, także skarżyszczanin, nauczyciel matematyki w technikum elektrycznym. To bardzo zasłużony dla Królowej Sportu człowiek, sędzia klasy międzynarodowej i statystyk. Zawdzięczamy mu tabele wyników lekkoatletów Kielecczyzny od 1956 do 1970 roku, a także skrupulatnie prowadzoną dokumentację prac zarządu związku, w którym zasiadał w latach 1957-71, także jako wiceprezes. Zmarł w sierpniu 1975 roku

 

Tadeusz Gromski (z taśmą) i inni sędziowie na wspólnym zdjęciu z Mirosławą Sarną podczas mistrzostw okręgu w Ostrowcu w 1971 roku.

Marian Śliwiński

W lutym 1969 roku na prezesa wybrany został Marian Śliwiński (1919-1986) z Ostrowca Świętokrzyskiego, przedwojenny mistrz Polski w chodzie na 50 km, a od lat 50. kierownik sekcji lekkoatletycznej KSZO i członek wszystkich kolejnych zarządów OZLA od 1960 roku. Nazywany „Szeryfem” działacz prezesował związkowi przez rok, w zarządzie zasiadał natomiast w sumie ponad 25 lat, do swojej śmierci 22 września 1985 roku.

Na nadzwyczajnym zebraniu OZLA, zwołanym z inicjatywy wojewódzkich władz sportowych w lutym 1970 roku, zdecydowano o przeniesieniu siedziby związku do Kielc. Zmienił się także jego zarząd, w którym dominowali już kieleccy działacze. Prezesem został Henryk Smalc, dyrektor Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Konserwacji Zabytków. Nie był bliżej związany ze środowiskiem lekkoatletycznym i po roku zrezygnował z tej funkcji.

Mieczysław Kaleta

Na nowego prezesa w lutym 1971 roku wybrano redaktora Mieczysława Kaletę (1932-1991), kierownika działu sportowego „Słowa Ludu”, a w latach 50. czołowego kieleckiego sprintera. Jako dziennikarz propagował lekkoatletykę, przez lata na łamach „SL” publikował tabele najlepszych zawodników, inicjował imprezy popularyzujące tę dyscyplinę, m.in. masowe biegi przełajowe i uliczne oraz szkolną ligę. Upominał się o stworzenie w Kielcach bazy niezbędnej do uprawiania Królowej Sportu na wysokim poziomie.  Za jego kadencji Kielce były dwukrotnie organizatorem przełajowych mistrzostw Polski (w 1974 i 1979 roku).

W 1973 roku powstała Wojewódzka Federacja Sportu, a okręgowe związki stały się jej sekcjami. Prezesem lekkoatletycznej szefował Mieczysław Kaleta. Trzy lata później znów został prezesem OZLA, który obejmował swą działalnością województwo kieleckie w nowych granicach, już bez Radomia i Sandomierza. Pełnił swą funkcję do 1980 roku.

Jego następcą został rekomendowany przez władze polityczne Aleksander Palmowski, dyrektor Wojewódzkiego Biura Ochrony Środowiska. Był postacią mało znaną w środowisku lekkoatletycznym i po niespełna pół roku zrezygnował z funkcji prezesa.

29 marca 1981 roku na prezesa OZLA wybrano Ryszarda Kasperka, znanego w Kielcach nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach podstawowych nr 24 i 32, działacza Szkolnego Związku Sportowego, trenera piłkarek ręcznych i lekkoatletek Budowlanych, a latach 60. zawodnika tego klubu. Pełnił tę funkcję do  listopada 1984 roku.

Kolejnym prezesem został Zdzisław Furmanek, wielce zasłużony dla lekkiej atletyki Kielecczyzny. Jako zawodnik w latach 50. i 60. należał do czołowych miotaczy w województwie, reprezentował wówczas barwy LZS. Potem szkolił lekkoatletów w Bliżynie, gdzie był dyrektorem liceum ogólnokształcącego. Krótko pracował w skarżyskim Granacie, a od połowy lat 70. pracował w Wojewódzkiej Federacji Sportu w Kielcach, szkolił miotaczy i wieloboistów Budowlanych, należał także do aktywnych sędziów.

Pod koniec listopada 1988 roku na prezesa OZLA wybrano Leszka Nowaka, ówczesnego trenera sekcji lekkoatletycznej Żaka Kielce, a wcześniej wieloboistę Budowlanych. Przyszło mu działać bez poparcia działaczy tego klubu, którzy odmówili wejścia do zarządu. Było to trudne nie tylko z tego powodu, że Budowlani byli wówczas najsilniejsi sportowo w województwie, ale i dlatego, że stali się gospodarzem nowego stadionu. Dochodziło do spięć przy organizacji zawodów. Nowak chciał przejęcia stadionu przez związek, ale jego propozycja upadła.

Ekipa Budowlanych na zawodach, w pierwszym rzędzie Maciej Bledziewski i Maria Gaweł, w drugim od lewej trenerzy Ryszard Kasperek, Zdzisław Furmanek i Adam Jóźwik. Każdy był też prezesem OZLA.

Na walnym zebraniu OZLA w listopadzie 1990 roku były problemy z wyłonieniem prezesa zarządu. Wybrano najpierw dwóch wiceprezesów Adam Jóźwika i Leszka Nowaka. Dopiero kilka tygodni później zdecydowano, że ten pierwszy będzie prezesem. To człowiek, który praktycznie całe życie poświęcił Królowej Sportu Kielecczyzny. Związany był z nią od końca lat 40.  Jako zawodnik w barwach LZS skakał o tyczce, zdobywał mistrzostwo i bił rekordy okręgu w tej konkurencji. Pod koniec lat 50. zakładał z Mieczysławem Kaletą i Zbigniewem Lewickim sekcję lekkoatletyczną Budowlanych, został pierwszym trenerem w tym klubie. Później przez wiele lat był w nim szefem wyszkolenia, działał w kolejnych zarządach OZLA, sędziował i organizował zawody. 

To za kadencji Adama Jóźwika zorganizowano w 1985 roku obchody 50-lecia związku. Najpierw 7 lipca odbył się jubileuszowy mityng z udziałem zawodników zza wschodniej granicy, a w grudniu uroczyste spotkanie z udziałem byłych i obecnych zawodników, szkoleniowców, działaczy i sędziów. W przeprowadzonym wśród nich plebiscycie najlepszymi lekkoatletami półwiecza zostali Mirosława Sarna i Rafał Wójcik, a trenerem Edmund Sarna.

Józef Chudy

W listopadzie 1999 roku na prezesa już Świętokrzyskiego Związku Lekkiej Atletyki wybrany został trener i działacz LZS i radny powiatu kieleckiego z Łopuszna Józef Chudy (1947-2010). Szkolił lekkoatletów miejscowego Zrywu, a następnie wraz z żoną Barbarą założył i prowadził Uczniowski Klub Sportowy WiR Łopuszno, który w pierwszej dekadzie XXI wieku należał do najlepszych lekkoatletycznych klubów w województwie, we współzawodnictwie młodzieżowym wyprzedzał nawet Budowlanych i KKL Kielce. Zaprzestał działalności z końcem 2013 roku.

Następcą Józefa Chudego od końca 2004 roku został Janusz Marczewski (1940-2014) działacz LZS z Połańca, związany z tamtejszymi klubami Czarni i Delfin. W tym ostatnim, którego był wiceprezesem, przez kilka lat działała też sekcja lekkiej atletyki.

Wiesław Rożej

Od 12 grudnia 2009 roku prezesem Świętokrzyskiego Związku Lekkiej Atletyki jest Wiesław Rożej z Końskich. Jako junior uprawiał biegi w Budowlanych, był działaczem Żaka Kielce i Olimpu Końskie. Na bieżni większe sukcesy odnosiły jego dzieci – Iwona, Marek i Damian. Zanim został prezesem wiele lat pełnił funkcję sekretarza, a następnie wiceprezesa zarządu związku.

Wiesław Rożej ponownie na prezesa wybierany był we wrześniu 2012 i w październiku 2016 roku. Pełni więc tę funkcję trzecią kadencję, w sumie już ponad 10 lat, jest więc najdłużej urzędującym sternikiem lekkiej atletyki w naszym regionie w historii. Piątą kolejną kadencję zasiada również w komisji rewizyjnej Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

 

Prezydium sekcji lekkoatletycznej WKKF (wybrane 16 stycznia 1955 roku)

Władysław Twarowski – przewodniczący, Mieczysław Jagielski – wiceprzewodniczący, Irena Zagdan – sekretarz, Władysław Romaniec, Tadeusz Gromski, Władysław Krzemiński, Kazimiera Mokijewska, Mieczysław Filipowski, Jarosław Wroński, Ryszard Biernacki, Irena Domagalska – członkowie

Zarządy OZLA wybierane od 1957 roku

24 listopada 1957 roku

Władysław Skoczek ze Skarżyska-Kamiennej – prezes, Józef Bobiński z Kielc – wiceprezes ds. organizacyjnych, Tadeusz Gromski ze Skarżyska – wiceprezes ds. sportowych, Mieczysław Filipowski ze Skarżyska – sekretarz, Czesław Pisarek ze Skarżyska – skarbnik, Bogdan Winiarski ze Skarżyska, Jerzy Przyborowski z Radomia, Władysław Twarowski i Darosław Soboń z Kielc – członkowie; w trakcie kadencji J. Bobiński zrezygnował z funkcji wiceprezesa, zastąpił go W. Twarowski

20 listopada 1960 roku

Władysław Skoczek – prezes, Tadeusz Gromski – wiceprezes ds. sportowych, Władysław Twarowski – wiceprezes ds. organizacyjnych, Mieczysław Filipowski – sekretarz, Władysław Czerwonka ze Skarżyska – skarbnik, Czesław Pisarek, Marian Śliwiński z Ostrowca Świętokrzyskiego, Jerzy Korwin-Kijuć i Józef Sosnowski z Radomia, Darosław Soboń i Mieczysław Kaleta – członkowie; w marcu 1961 roku do zarządu weszli Henryk Zygmuntowicz ze Skarżyska (jako przewodniczący Okręgowego Kolegium Sędziów) i Bogdan Winiarski (jako przewodniczący Okręgowej Rady Trenerów); na początku 1962 roku na wniosek PZLA dokooptowany został przedstawiciel Rady Wojewódzkiej LZS Zygmunt Sitek

3 marca 1963 roku

Władysław Skoczek – prezes, Tadeusz Gromski – wiceprezes, Mieczysław Filipowski – sekretarz, Władysław Czerwonka – skarbnik, Bogdan Winiarski, Henryk Zygmuntowicz i Zdzisław Sułek ze Skarżyska, Władysław Twarowski, Mieczysław Kaleta i Jan Sztolf z Kielc, Jerzy Korwin-Kijuć i Jerzy Przyborowski z Radomia, Marian Śliwiński z Ostrowca

14 listopada 1965 roku

Tadeusz Gromski – prezes, Stanisław Iwański z Radomia – wiceprezes ds. organizacyjnych, Marian Śliwiński – wiceprezes ds. sportowych, Mieczysław Filipowski – sekretarz, Władysław Czerwonka – skarbnik, Bogdan Winiarski (przewodniczący ORT), Henryk Zygmuntowicz (przewodniczący OKS),  Zdzisław Furmanek z Bliżyna, Jerzy Korwin-Kijuć i Tadeusz Machnio z Radomia, Piotr Detka i Czesław Zemsta z Kielc – członkowie

16 lutego 1969 roku

Marian Śliwiński – prezes, Tadeusz Gromski – wiceprezes ds. sportowych, Piotr Wojciechowski  ze Związku Zawodowego Metalowców – wiceprezes ds. organizacyjnych, Mieczysław Filipowski – sekretarz, Władysław Czerwonka – skarbnik, (brak informacji o pozostałych członkach zarządu)

8 lutego 1970 roku

Henryk Smalc z Kielc – prezes, Marian Śliwiński – wiceprezes ds. sportowych, Henryk Zapała z Pionek – wiceprezes ds. organizacyjnych, Marian Raczkowski z Kielc – wiceprezes ds. wychowawczych, Franciszek Łachwa z Jędrzejowa – sekretarz, Witold Nitka z Kielc – skarbnik, Bogdan Winiarski (przewodniczący ORT), Henryk Zygmuntowicz (przewodniczący OKS), Tadeusz Gromski, Adam Jóźwik i Mieczysław Kaleta z Kielc, Maciej Kuźmiński z Kazimierzy Wielkiej, Władysław Rogala z Pionek, Stanisław Iwański i Antoni Romanowski z Radomia – członkowie; w lutym 1971 roku z zarządu zrezygnował Henryk Smalc, nowym prezesem został M. Kaleta, w funkcji wiceprezesa ds. organizacyjnych H. Zapałę zastąpił Marek Klimczyk z Kielc, sekretarzem zamiast F. Łachwy został A. Jóźwik

wrzesień 1973 roku (zarząd sekcji lekkoatletycznej Wojewódzkiej Federacji Sportu)

Mieczysław Kaleta – prezes, Marek Klimczyk i Marian Śliwiński – wiceprezesi, Jerzy Suchański z Kielc – sekretarz, Władysław Twarowski i Tadeusz Świt z Kielc, Zdzisław Furmanek, Mieczysław Filipowski i Antoni Romanowski – członkowie

26 października 1976 roku

Mieczysław Kaleta – prezes, Marek Klimczyk – wiceprezes ds. organizacyjnych, Marian Śliwiński – wiceprezes ds. sportowych, Tadeusz Świt – sekretarz i przewodniczący komisji sportowej, Władysław Twarowski – przewodniczący komisji sędziowskiej, Adam Jóźwik – przewodniczący komisji szkoleniowej, Mieczysław Filipowski, Józef Kiernożycki i Tadeusz Pietrzyk z Kielc – członkowie

12 czerwca 1980 roku

Aleksander Palmowski – prezes, Marian Śliwiński, Mieczysław Filipowski, Edward Dziuba, Jacek Florczyk. Zdzisław Furmanek, Zbigniew Jędrzejczyk, Czesław Krawczyk,  Pelagia Soboń (sześć ostatnich osób z Kielc)

29 marca 1981 roku

Ryszard Kasperek z Kielc – prezes, Zdzisław Furmanek – wiceprezes, Marian Śliwiński, Andrzej Bętkowski ze Skarżyska, Andrzej Suskiewicz z Końskich, Jacek Florczyk i Edmund Sarna z Kielc – członkowie; E. Sarna został internowany w stanie wojennym i pozbawiony możliwości pracy w sporcie

listopad 1984 roku

Zdzisław Furmanek – prezes, Adam Jóźwik – wiceprezes ds. szkoleniowych, Marian Śliwiński – wiceprezes ds. organizacyjnych, Lech Krakowiak z Końskich – sekretarz, Leszek Nowak z Kielc – przewodniczący ORT, Tadeusz Świt – przewodniczący OKS, Andrzej Bętkowski i Ryszard Kasperek – członkowie; M. Śliwiński zmarł 22 września 1985 roku, T. Świt zrezygnował z członkostwa w zarządzie w 1985 roku

listopad 1988 roku

Leszek Nowak – prezes, brak informacji o pozostałych członkach zarządu, w grudniu 1989 roku weszli do niego Zbigniew Jędrzejczyk i Adam Jóźwik

listopad/grudzień 1990 roku

Adam Jóźwik – prezes, Leszek Nowak – wiceprezes, Tadeusz Świt z Kielc – sekretarz i skarbnik (do sierpnia 1991 roku), Adam Kabała, Marek Kalwat i Jerzy Suchański z Kielc, Janusz Adamski z Ostrowca, Maciej Grzelka ze Skarżyska i Wiesław Rożej z Końskich – członkowie, od sierpnia 1991 roku sekretarzem został W. Rożej, od 1992 roku skarbnikiem A. Kabała, a nowym członkiem zarządu Zbigniew Sygut z Kielc

kadencja 1995-1999

Adam Jóźwik – prezes, Wiesław Rożej – sekretarz, Adam Kabała – skarbnik, Mieczysław Sroka i Wojciech Podsiadło z Kielc, Janusz Ozdoba z Ostrowca, Krzysztof Woliński ze Skarżyska, Józef Chudy z Łopuszna, Andrzej Suskiewicz – członkowie; w 1996 roku A. Suskiewicz zrezygnował z członkostwa w zarządzie

28 listopada 1999 roku

Józef Chudy – prezes, Wiesław Rożej – wiceprezes ds. organizacyjnych, Krzysztof Woliński – wiceprezes ds. szkoleniowych, Janusz Kędracki z Kielc – sekretarz, Wojciech Podsiadło – skarbnik, Adam Jóźwik, Adam Dzik ze Starachowic, Zbigniew Jędrzejczyk, Witold Fitas z Końskich, Kazimierz Jaros z Ostrowca; J. Kędracki zrezygnował z członkostwa w zarządzie w 2002 roku

20 listopada 2004 roku

Janusz Marczewski z Połańca – prezes, Wiesław Rożej – wiceprezes ds. organizacyjnych, Wojciech Podsiadło – wiceprezes ds. szkoleniowych, Barbara Chuda z Łopuszna – sekretarz, Waldemar Możdżonek z Górna – skarbnik, Adam Dzik ze Starachowic, Janusz Kędracki – członkowie

12 grudnia 2009 roku

Wiesław Rożej – prezes, Kazimierz Jaros – wiceprezes, Jacek Więckowski z Rytwian  – sekretarz, Wojciech Podsiadło, Andrzej Mirek z Sandomierza, Artur Osman ze Skarżyska, Jan Mochocki z Kielc – członkowie

5 września 2012 roku

Wiesław Rożej  – prezes,  Grzegorz Furmanek – wiceprezes, Kazimierz Jaros – wiceprezes, Jacek Więckowski – sekretarz, Barbara Chuda – skarbnik, Andrzej Mirek i Sławomir Szydłowski z Połańca – członkowie

8 października 2016 roku

Wiesław Rożej – prezes, Grzegorz Furmanek i Kazimierz Jaros – wiceprezesi, Jacek Więckowski z Rytwian – sekretarz, Barbara Chuda – skarbnik, Bartłomiej Bartosz z Jędrzejowa i Agnieszka Wawrzkiewicz ze Staszowa – członkowie