Pierwszy bieg uliczny w Kielcach. Dozwolony od lat 18

90 lat temu rozegrano prawdopodobnie pierwszy bieg uliczny w Kielcach. Zorganizowany został w ramach obchodów święta 3 Maja.
„Gazeta Kielecka” z 23 kwietnia 1925 roku informowała: „Zgodnie z uchwałą Komitetu Obchodu 3-go Maja powziętą na posiedzeniu w dniu 13 b.m. podajemy do publicznej wiadomości, iż w dniu 3 Maja odbędą się zawody sportowe według następującego programu:
1) o godz. 3 (15) po południu odbędzie się bieg „naokoło Kielc” na przestrzeni 4500 metrów. Start o godz. 3 (15) po poł. na szosie Radom – Kielce w odległości 4600 metrów od mostu na ulicy Nowo-Warszawskiej.
Zawodników obowiązują następujące przepisy: a) ukończonych lat 18, b) strój lekko-atletyczny, barwy dowolne, c) obuwie dowolne, d) do biegu stawać mogą tak należący do T-stw Sportowych i Klubów jak i nienależący”.
Doszło do zmiany godziny i prawdopodobnie trasy, gdyż w relacji z tych zawodów w „Gazecie Kieleckiej” z 7 maja 1925 roku czytamy, że o godz. 8 rano do biegu „na szosie Radlin – Kielce długości 4500 mtr. stanęło 14 zawodników: 7-miu ze Związku Strzeleckiego i 7 z ‘Sokoła’”.
Pierwsze miejsce zajął Antoni Kulak ze Związku Strzeleckiego, który pokonał trasę w 15 min 44 s. Drugi był Kazimierz Parandyk – 16.09,7, a trzeci Kazimierz Styś – 16.11 (obydwaj także ze Związku Strzeleckiego).
Bieg ukończyło siedmiu zawodników, a obowiązki sędziów pełnili:
Władysław Kosterski-Spalski i Edmund Kozłowski.
Tego samego dnia po południu (o godz. 16) w parku miejskim odbył się jeszcze bieg na 800 m z udziałem 10 zawodników ze Związku Strzeleckiego i 2 z „Sokoła”. Ponownie zwyciężył Antoni Kulak, uzyskując czas 2.31,5, ale „zrzekł się drugiego medalu”. Drugi znów był Kazimierz Parandyk (2.32,8), a trzeci Stefan Zapora z „Sokoła” (2.48,6).
Sędziowali: major Stawarz, inżynier Walentowski oraz Kosterski-Spalski.