Na podium mistrzostw Polski  pierwszy stanął Józef Leśkiewicz

Józef Leśkiewicz z Zofią Smętkówną z ŁKS podczas mistrzostw okręgu łódzkiego

Józef Leśkiewicz był pierwszym lekkoatletą Kielecczyzny, który wywalczył miejsca na podium mistrzostw Polski. 85 lat temu w Bydgoszczy jako zawodnik KSZO Ostrowiec zajął drugie miejsce w rzucie młotem, a ponadto był trzeci w rzucie oszczepem.

Urodził się 23 kwietnia 1907 roku w podkieleckim Tumlinie. Uczył się w gimnazjum w Jędrzejowie. Pierwsze informacje o jego startach znajdujemy w tygodniku „Stadjon” (nr 16 z 1927 r.). W zamieszczonych w nim zestawieniach najlepszych polskich lekkoatletów znalazł się w trzeciej dziesiątce w pchnięciu kulą z wynikiem 10,58 m i w rzucie oszczepem z rezultatem 43,35 m.
12 czerwca 1927 roku w Kielcach, podczas zawodów hufców szkolnych z terenu przysposobienia wojskowego 4 pułku piechoty Legionów, zajął drugie miejsce pięcioboju, w skład którego wchodziły bieg na 100 m, skoki wzwyż i w dal oraz rzuty granatem i oszczepem. Tym ostatnim rzucił 47,73 m i był najlepszy.„Gazeta Kielecka” (nr 47/1927) podawała, że wygrał także rozgrywane poza pięciobojem konkurencje – skok o tyczce (2,50 m), pchnięcie kulą 5 kg (12,31 m) i rzut dyskiem (30,92 m).

W tabelach najlepszych w Polsce za 1927 roku figuruje już na piątej pozycji w rzucie oszczepem z wynikiem 50,43 m. Uzyskał go już jako zawodnik Cracovii 11 września w Krakowie, gdzie rozpoczął naukę w technikum mechanicznym.

W 1929 roku jest ósmy wśród polskich oszczepników z rezultatem 52,24 m. Dwa lata później, 11 listopada 1931 roku w Krakowie, ustanawiając rekord Polski w rzucie młotem – 38,23 m. 25 czerwca następnego roku w Warszawie zdobywa mistrzostwo Polski w tej konkurencji wynikiem 35,77 m.
1 kwietnia 1933 roku „Przegląd Sportowy” podaje: „Leśkiewicz, znany miotacz Cracovii, rekordzista Polski w rzucie młotem, otrzymał zwolnienie z klubu z powodu wyjazdu do Ostrowca”. Zostaje zawodnikiem Klubu Sportowego Zakładów Ostrowieckich, w których będzie pracował blisko 10 lat.

Już jako zawodnik KSZO Józef Leśkiewicz 1 lipca na mistrzostwach Polski w Bydgoszczy zdobywa tytuł wicemistrzowski w rzucie młotem rezultatem 35,76 m. Dalej od niego rzuca Alojzy Więckowski z bydgoskiego Sokoła – 39,79 m. Następnego dnia startuje w rzucie oszczepem, zajmując trzecią lokatę z wynikiem 53,10 m. Wygrywa tę konkurencję Walter Turczyk z Warty Poznań (59,86 m), przed Władysławem Mikrutem z Sokoła Bydgoszcz (55,44 m).
W 1934 roku Leśkiewicz zmienia barwy klubowe, przechodząc z KSZO do SKS Starachowice. W barwach tego klubu startuje 8 lipca w mistrzostwach Polski w Poznaniu, zajmując piąte miejsce w rzucie oszczepem z wynikiem 54,99 m. Wcześniej, bo 17 czerwca w Łodzi, na mistrzostwach okręgu łódzkiego, do którego należą kluby z części Kielecczyzny, wygrywa oszczep i ustanawia swój rekord życiowy 58,83 m. Wynik ten daje mu czwarte miejsce w Polsce za rok 1934.

Lekkoatleci KSZO w pierwszych latach istnienia klubu. Najwyższy z nich Józef Leśkiewicz

W następnym Leśkiewicz znów reprezentuje KSZO. W maju na zawodach w Ostrowcu bije rekord okręgu łódzkiego w rzucie młotem – 38,85 m, w czerwcu poprawia go na 39,85 m. Wynik ten daje mu pierwsze miejsce w tabeli najlepszych polskich młociarzy. Z powodu trudności finansowych klubu nie jedzie jednak na lipcowe mistrzostwa Polski do Białegostoku.
W kolejnych latach Leśkiewicz nie poprawił już swoich rezultatów. Nadal jednak plasował się w pierwszej dziesiątce specjalistów rzutu młotem w naszym kraju – w 1936 był ósmy (34,40 m), w 1937 siódmy (36,18 m), a w 1938 dziesiąty (38,06 m).
Według „Leksykonu lekkoatletów polskich okresu międzywojennego” Henryka Kurzyńskiego, Stefana Pietkiewicza i Mariana Rynkowskiego (Warszawa 2004), w Zakładach Ostrowieckich pracował do 1942 roku. W tym samym roku, we wrześniu, wstąpił do Armii Krajowej w powiecie jędrzejowskim i nosił pseudonim „Wróż”. Po wojnie, w latach 1948-54, pracował w hucie w Zabrzu, gdzie na początku startował także w barwach Stali. Później, do 1959 roku, w Hucie im. Lenina w Nowej Hucie. Zmarł 7 lipca 1978 roku w Krakowie.

Zdjęcia z tygodnika „Raz, Dwa, Trzy” i zbiorów Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim